Το 2016 η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία γιόρτασε τα 180 χρόνια από την ίδρυσή της (1836).

Δείτε τρεις ψηφιακές χρονογραμμές για την ιστορία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κατά τον 19ο, τον 20ό και τον 21ο αιώνα αντιστοίχως. Παράλληλα με τους σταθμούς στην ιστορία τής Φ.Ε., σημειώνονται τα γεγονότα τής ελληνικής ιστορίας.

(Πατώντας στο εικονίδιο  
  επιστρέφετε στη χρονογραμμή)


19ος αιώνας

20ός αιώνας

20ός και 21ος αιώνας

 

19ος, 20ός και 21ος αιώνας

1836  Ιδρύεται η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, σκοπός τής οποίας είναι «η πρόοδος των Δημοτικών Σχολείων και η στοιχειώδης εκπαίδευσις τού λαού». Ο πρώτος που οραματίστηκε αυτή την ιδέα ήταν ο Ιωάννης Κοκκώνης, εκπαιδευτικός και παιδαγωγός μεγάλου κύρους. Το όραμά του ενστερνίστηκαν ο Ηπειρώτης εκπαιδευτικός και λόγιος Γεώργιος Γεννάδιος και ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Μισαήλ Αποστολίδης. Συμπαραστάτες στο έργο τους βρέθηκαν, ως ιδρυτικά μέλη τής Φ.Ε., άλλες 70 επιφανείς προσωπικότητες, αγωνιστές που διακρίθηκαν στα πεδία των μαχών αλλά και άνθρωποι τού πνεύματος, τής πολιτικής, τής οικονομίας και τής διπλωματίας. Ενδεικτικό τής σπουδαιότητας που αποδόθηκε στους σκοπούς τής Φ.Ε. είναι ότι οι τρεις πρώτοι πρόεδροι τού Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γεώργιος Κουντουριώτης, ο Ανδρέας Μεταξάς και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, υπήρξαν σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες και είχαν τιμηθεί με το ανώτατο αξίωμα τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως.

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Γεώργιος Κουντουριώτης  (1836-1841)

Ανδρέας Μεταξάς (1841-1850)

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (1850-1866)

Λέων Μελάς (1866-1871)

Παναγιώτης Ρομπότης (1871-1875)

Νικόλαος Μαυροκορδάτος (1876-1885)

Μιχαήλ Μελάς (1886-1888)

Αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος Καλογεράς (1889-1895)

Κωνσταντίνος Σημαντήρας (1895-1899)

Κωνσταντίνος Καραπάνος (1899-1915)

Διονύσιος Στεφάνου (1915-1916)

Άγγελος Σίμος (1917-1924)

Ιωάννης Κουντουριώτης (1925-1933)

Κωνσταντίνος Κυριακός (1934-1939)

Γεώργιος Ιατρού (1939-1947)

Παναγιώτης Πουλίτσας (1948-1968)

Παναγιώτης Μπρατσιώτης (1968-1969)

Γεώργιος Κουρμούλης  (1969-1977)

Στυλιανός Κορρές (1977-1986)

Γεώργιος Μπαμπινιώτης  1986