19ος, 20ός και 21ος αιώνας

1836  Ιδρύεται η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, σκοπός τής οποίας είναι «η πρόοδος των Δημοτικών Σχολείων και η στοιχειώδης εκπαίδευσις τού λαού». Ο πρώτος που οραματίστηκε αυτή την ιδέα ήταν ο Ιωάννης Κοκκώνης, εκπαιδευτικός και παιδαγωγός μεγάλου κύρους. Το όραμά του ενστερνίστηκαν ο Ηπειρώτης εκπαιδευτικός και λόγιος Γεώργιος Γεννάδιος και ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Μισαήλ Αποστολίδης. Συμπαραστάτες στο έργο τους βρέθηκαν, ως ιδρυτικά μέλη τής Φ.Ε., άλλες 70 επιφανείς προσωπικότητες, αγωνιστές που διακρίθηκαν στα πεδία των μαχών αλλά και άνθρωποι τού πνεύματος, τής πολιτικής, τής οικονομίας και τής διπλωματίας. Ενδεικτικό τής σπουδαιότητας που αποδόθηκε στους σκοπούς τής Φ.Ε. είναι ότι οι τρεις πρώτοι πρόεδροι τού Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γεώργιος Κουντουριώτης, ο Ανδρέας Μεταξάς και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, υπήρξαν σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες και είχαν τιμηθεί με το ανώτατο αξίωμα τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως.


1837  Ιδρύεται το πρώτο «Σχολείον των Κορασίων» τής Φ.Ε., πρωτοβουλία ιδιαίτερα πρωτοποριακή σε μια εποχή που οι γυναίκες προορίζονταν για την οικογενειακή εστία και τις υποχρεώσεις της. Το Σχολείο στεγάστηκε σε ενοικιαζόμενα κτήρια και οργανώθηκε σε δύο επίπεδα: α) στο Κατώτερο Σχολείο για κορίτσια 6 - 14 ετών, ώστε να διδαχθούν αμισθί τα καθορισμένα στα Δημοτικά Σχολεία μαθήματα και χειροτεχνήματα, και β) στο Ανώτερο Σχολείο, τού οποίου οι απόφοιτες ελάμβαναν πτυχίο δασκάλας μετά από εξετάσεις ενώπιον επιτροπής τού Κρατικού Διδασκαλείου.

1840  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ίδρυση Νηπιαγωγείου, έναν θεσμό που το κράτος νομιμοποιεί μόλις το 1895.

1842  Η Φ.Ε. αγοράζει οικόπεδο 15.600 πήχεων στο οικοδομικό τετράγωνο που ορίζεται από τις οδούς Σταδίου, Μενάδρου (Πεσμαζόγλου), Πανεπιστημίου, Τυπογραφίας (Αρσάκη), ώστε να στεγάσει τα Σχολεία της σε ιδιόκτητα κτήρια.

1846  Θεμελιώνεται το κεντρικό κτήριο τής Φ.Ε. σε σχέδια τού περίφημου αρχιτέκτονα τής εποχής Λύσανδρου Καυταντζόγλου, χάρη στις εισφορές των μελών, στις προσφορές και στους εράνους που διενεργήθηκαν στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

1847 Η Εταιρεία καθιερώνει δίπλωμα δημοδιδασκάλου για τις αποφοίτους της.

1850  Ο Απόστολος Αρσάκης, Ηπειρώτης γιατρός, λόγιος και πολιτικός, προσφέρει σημαντική δωρεά για την αποπεράτωση τού κεντρικού κτηρίου. Το Δ.Σ. τον ανακηρύσσει μεγάλο ευεργέτη τής Φ.Ε. και ονομάζει τα Σχολεία της Αρσάκεια.

1852  Εγκαινιάζεται το Κεντρικό Κτήριο τού Αρσακείου, το οποίο στεγάζει το «Κατώτερο», «Ανώτερο» και «Αλληλοδιδακτικό» Σχολείο και Νηπιαγωγείο. Τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν διακεκριμένες προσωπικότητες σε κάθε ειδικότητα.

1858  Εισάγεται το μάθημα τής Γυμναστικής στα Αρσάκεια Σχολεία.

1861  Ανακηρύσσεται το «Αρσάκειο Ανώτερο Σχολείο» σε Διδασκαλείο, ισότιμο με τα κρατικά. Οι απόφοιτες δασκάλες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διδάξουν σε σχολεία και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές τού μείζονος Ελληνισμού.

1862  Ιδρύεται Βιβλιοθήκη στα Σχολεία τής Φ.Ε.

1867  Εγκαινιάζεται το νεόδμητο σχολικό κτήριο επί τής οδού Σταδίου, σε σχέδια τού Λύσανδρου Καυταντζόγλου, δωρεά τού ζεύγους Μιχαήλ και Ελένης Τοσίτσα. Σε αυτό στεγάζεται το «Τοσίτσειο» Αλληλοδιδακτικό Σχολείο τής Εταιρείας.
- Αποφασίζεται η σύσταση Σχολείων σε απομακρυσμένους δήμους τής Αττικής ή σε περιοχές τής Ελλάδας όπου υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης τής ελληνικής γλώσσας(Μενίδι, Κηφισιά, Κιούρκα, Γαύριο Άνδρου, Πατήσια, Ελευσίνα, Χασιά, Αβία Μάνης, Στύρα Ευβοίας).

1868  Ιδρύεται το Αρσάκειο Κέρκυρας.

1871  Έναρξη ανεγέρσεως Νηπιαγωγείου Απόρων.

1880  Καθιερώνεται ο θεσμός τού Επόπτη στα Σχολεία τής Φ.Ε.

1885  Το πρόγραμμα των μαθημάτων που προτείνει η Φ.Ε. βρίσκει την απόλυτη έγκριση τού Υπουργείου Παιδείας και υιοθετείται από όλα τα Παρθεναγωγεία τής χώρας, αναγνωρίζοντας τηνπρωτοπορία τής Φ.Ε. στη γυναικεία εκπαίδευση.

1891  Ιδρύεται το Αρσάκειο Πατρών. Ο Δήμος Πατρέων αναλαμβάνει την ανέγερση κτηρίου, στην οδό Μαιζώνος, για τη στέγαση τού Αρσακείου Πατρών.
- Ιδρύεται ο Σύνδεσμος Αποφοίτων τής Φ.Ε. (Σ.Α.Φ.Ε.), ο πρώτος γυναικείος σύλλογος αποφοίτων στην Ελλάδα.

1936  Ιδρύεται Παιδαγωγική Ακαδημία στο Αρσάκειο Ψυχικού.

1937  Με δωρεά τού Σ.Α.Φ.Ε. θεμελιώνεται το κτήριο, όπου σήμερα στεγάζεται το Γ΄ Αρσάκειο Δημοτικό Ψυχικού, για να στεγάσει αρχικά το Ίδρυμα Μαθητικής Πρόνοιας και αργότερα τοΟικοτροφείο τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
- Ιδρύεται Παιδαγωγική Ακαδημία στο Αρσάκειο Πατρών.

- Εγκαινιάζεται το Τοσίτσειο επί των οδών Αχαρνών και Σουρμελή.

1939  Ιδρύεται Αρσάκειος Οικοκυρική Σχολή, τριετούς φοιτήσεως, στη Θεσσαλονίκη.

1940-1951  Επιτάσσονται τα κτήρια των Σχολείων τής Φ.Ε. στην Αθήνα και την Πάτρα. Τα Σχολεία συνεχίζουν τη λειτουργία τους σε νοικιασμένα κτήρια και στο Κεντρικό.

1947  Ιδρύεται Οικοκυρική και Επαγγελματική Σχολή και Οικοτροφείο στη Ρόδο.

1955  Ξεκινάει η λειτουργία Νηπιαγωγείου στο Αρσάκειο Ψυχικού. Η κατασκευή τού κτηρίου και το υλικό διδασκαλίας βασίζεται σε ελβετικά πρότυπα.

1958  Αγοράζεται από τη Φ.Ε. η ιστορική κατοικία τού Πρωθυπουργού Α. Μιχαλακόπουλου, επί τής οδού Κοκκώνη, αρχικά για τη στέγαση τού Οικοτροφείου και αργότερα των Γραφείων Διοικήσεως τής Φ.Ε.

1969-1972  Κτίζεται, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις τής σχολειοδομίας, το συγκρότημα που στεγάζει σήμερα τα οκτώ Τοσίτσεια Σχολεία τής Εκάλης.

1973  Εγκαινιάζεται το κτήριο τού Αρσακείου Θεσσαλονίκης στους Ελαιώνες Πυλαίας.

1980  Ξεκινά η μεικτοποίηση των Σχολείων, η οποία ολοκληρώνεται το 1987.

1988  Ιδρύεται Ψυχολογική Υπηρεσία. 
- Λειτουργία Απογευματινών Ομίλων.

1989  Δημιουργείται το Αρχείο τής Φ.Ε. για την ταξινόμηση, καταγραφή και διαφύλαξη τού ιστορικού υλικού που αφορά στα Σχολεία τής Εταιρείας.

1991  Εγκαινιάζεται η συνεργασία μεταξύ τής Φ.Ε. και τού Θεάτρου Τέχνης - Κάρολος Κουν, με στόχο την εισαγωγή τής θεατρικής παιδείας στα Σχολεία. Καθιερώνεται ο θεσμός τωνΠανελλήνιων Αγώνων Μαθητικού Θεάτρου.

1996  Εγκαινιάζεται στο Αρσάκειο Μέγαρο η Στοά τού Βιβλίου, ένα κέντρο πολιτισμού, όπου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

1998  Εγκαινιάζει τη λειτουργία του το Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Τιράνων.

2000  Η Φ.Ε. οργανώνει ετήσιους Πανελλήνιους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης.

2004  Εγκαινιάζεται  το ιδιόκτητο  κτήριο  τού Αρσακείου Πατρών στο Πλατάνι, κοντά στο Ρίο.
- Λειτουργεί Νηπιαγωγείο και Β΄βαθμίδα εκπαίδευσης στο Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Τιράνων.
- Εγκαινιάζεται  κλειστό Γυμναστήριο ολυμπιακών προδιαγραφών στο Αρσάκειο Θεσσαλονίκης.
- Αρχίζει η ανέγερση τού Αρσακείου Ιωαννίνων, στη θέση Λογγάδες. 
- Αποφασίζεται η ίδρυση Αρσακείου Σχολείου στην Κύπρο.

2007  Καθιερώνεται ο θεσμός τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου τής Στοάς τού Βιβλίου.
- Εγκαινιάζεται το νεόδμητο ιδιόκτητο κτήριο τού Αρσακείου Ελληνοαλβανικού Κολεγίου Τιράνων.
- Ανακοινώνεται η ίδρυση Αρσακείου Σχολείου στη Θράκη.

2008  Ιδρύεται Ταμείο Υποτροφιών Αρσακείων Σχολείων.
- Ολοκληρώνεται η ανέγερση τού κτηριακού συγκροτήματος τού Αρσακείου Ιωαννίνων, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ως Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο το σχολικό έτος 2009-2010.

2009  Αρχίζει η λειτουργία τού Αρσακείου Ιωαννίνων (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό, οι τρεις πρώτες τάξεις).

- Εγκαινιάζεται ο νέος σύγχρονος στίβος στα Αρσάκεια Ψυχικού με χορηγία τού Ιδρύματος Ωνάση.

- Εγκαινιάζεται η Εστία Επιστημών στο Αρσάκειο Πατρών.

2013  Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Harvard. Η συμφωνία συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρόεδρο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καθηγητή κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη και τον καθηγητή κλασικής φιλολογίας τού Πανεπιστημίου τού Harvard και Διευθυντή τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών κ. Gregory Nagy, την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013, στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης, στη Στοά τού Βιβλίου.