Το 2016 η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία γιόρτασε τα 180 χρόνια από την ίδρυσή της (1836).

Δείτε τρεις ψηφιακές χρονογραμμές για την ιστορία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κατά τον 19ο, τον 20ό και τον 21ο αιώνα αντιστοίχως. Παράλληλα με τους σταθμούς στην ιστορία τής Φ.Ε., σημειώνονται τα γεγονότα τής ελληνικής ιστορίας.

(Πατώντας στο εικονίδιο  
  επιστρέφετε στη χρονογραμμή)


19ος αιώνας

20ός αιώνας

20ός και 21ος αιώνας