Η Ελένη Βαρουξάκη-Ιωαννίδη.

Διευθύντρια των Αρσακείων Λάρισας και Κέρκυρας

 

Η Ελένη Βαρουξάκη-Ιωαννίδη πρέπει να γεννήθηκε το 1887. Φοίτησε στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο τής Σύρου και τελειώνοντας το σχολείο έδωσε εξετάσεις στο Αρσάκειο Αθηνών, από όπου πήρε το πτυχίο της με «άριστα». Παράλληλα έλαβε ακόμη δίπλωμα Καλλιγραφίας και Ιχνογραφίας. Αφού δίδαξε επί 5 χρόνια στο Εξωτερικό Δημοτικό Σχολείο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, μετέβη στο Λονδίνο όπου παρακολούθησε τον τρόπο λειτουργίας, διευθύνσεως και διδασκαλίας διαφόρων σχολείων.

Όταν επέστρεψε, το 1906, διορίστηκε διευθύντρια στο Αρσάκειο Λάρισας, το οποίο είχε ιδρυθεί το 1902 και σε αυτό φοιτούσαν 175 μαθήτριες. Επί των ημερών της ο αριθμός των μαθητριών ανήλθε στις 465. Η Ελένη Βαρουξάκη είναι μάλιστα η «μεγάλη διευθύντρια» που αναφέρει ο Μ. Καραγάτσης στο διήγημά του «Η κυρία Νίτσα».

Κατά τα 11 χρόνια που διετέλεσε διευθύντρια εφάρμοσε ό,τι καλύτερο αποκόμισε από την εμπειρία της στην Ευρώπη, ενέπνευσε στις μαθήτριές της αγάπη για το διδασκαλικό τους λειτούργημα και την πατρίδα. Έτσι και εκείνες αργότερα, ως δασκάλες, έγιναν και οι ίδιες φορείς παιδείας και πολιτισμού στα χωριά και στις πόλεις των αλυτρώτων περιοχών όπου δίδαξαν.

scan Page 07

Η Ελένη Βαρουξάκη - Ιωαννίδη ( Φυσιογνωμίαι τινες Αρσακειάδων ΣΑΦΕ 1936)

Το 1912-1913 το οίκημα στο οποίο στεγαζόταν το Αρσάκειο Λάρισας επιτάχθηκε, οπότε η Ελένη Βαρουξάκη προσφέρθηκε να αναλάβει τη διεύθυνση τού νοσοκομείου τού Ερυθρού Σταυρού στον Βόλο το 1912 και στη Θεσσαλονίκη το 1913. Μετά το τέλος τού πολέμου τιμήθηκε με 4 πολεμικά μετάλλια.

  1. Το νοσοκομείο στον Βόλο που οργάνωσε η Ελένη Βαρουξάκη το 1912.

Στις 6 Δεκεμβρίου 1917 η Βαρουξάκη ζήτησε να μετατεθεί στο Αρσάκειο Κέρκυρας. Εκεί βρήκε 190 περίπου μαθήτριες, των οποίων ο αριθμός, υπό τη διεύθυνσή της, αυξήθηκε σε 415. Το 1922 προσβλήθηκε από εξανθηματικό τύφο και αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω κλονισμού τής υγείας της. Παρέμεινε όμως στην Κέρκυρα, αναπτύσσοντας μεγάλη φιλανθρωπική δράση.

 

Παναγιώτα Αναστ. Ατσαβέ

φιλόλογος – ιστορικός

  • Το κείμενο βασίζεται σε στοιχεία από το Αρχείο τής Φ.Ε