Αρσάκειο Αστικό Σχολείο Τριπόλεως

 

Η ιστορική Τριπολιτσά τής ελληνικής Επανάστασης, το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο στην περίοδο τής Τουρκοκρατίας, βρίσκεται στην κεντρική Πελοπόννησο, σε υψόμετρο 660μ., στο κατάφυτο οροπέδιο τής Μαντινείας κάτω από το Μαίναλο. Η άλωσή της από τους Έλληνες το 1821 αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη επιτυχία των επαναστατημένων Ελλήνων. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα τού νομού Αρκαδίας. Το 1830 ο πληθυσμός της ήταν μόλις 3.380 άνθρωποι, που κατοικούσαν σε μονώροφα σπίτια. Το πρώτο σχολείο τής Τρίπολης εγκαινιάστηκε το 1831, ενώ το πρώτο γυμνάσιο το 1850.

tripoli

Η Τρίπολη το 1925

Στην πόλη αυτή, με την τόσο σημαντική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ίδρυσε το 1914 ένα από τα Αστικά Σχολεία της. Το Σχολείο τελούσε υπό την προεδρία τού επισκόπου Μαντινείας Γερμανού. Πρώτη διευθύντρια ήταν η Ευφροσύνη Δημητρακοπούλου. Από το 1919 τη διεύθυνση τού Σχολείου ανέλαβε η Αικατερίνη Κοντίδου, η οποία είχε διατελέσει διευθύντρια των Παρθεναγωγείων Βουτζά, Μπουρνόβα και Αδραμυτίου. Σε πίνακα «πληρωμών τού διδακτικού προσωπικού τού Αρσακείου Αστικού Σχολείου Τριπόλεως και των εισπραττομένων διδάκτρων των δικαιωμάτων ιατρικής επισκέψεως και εμβολιασμών και αποσταλεισών επιταγών υπό τής Φ.Ε. από 1ης Αυγούστου 1919 μέχρι τέλους Αυγούστου 1920» αναφέρεται ως διευθύντρια τού Σχολείου η Αικατερίνη Κοντίδου, γυμνάστρια η Χαρίκλεια Ζαφειρακοπούλου, καθηγητές οι Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος Παπαδιαμαντόπουλος, Δημήτριος Καψιμάλης, Κωνσταντίνος Κανδαλέπας, Ευάγγελος Πέππας, Απόστολος Σταματόπουλος, Θεόδωρος Παρασκευάς και δάσκαλοι οι Ιωάννης Σαγγριώτης, Βασίλειος Γκόρτζας, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Ιωάννης Παναγιωτόπουλος και Καλλιόπη Σκούρτη.

img017 

Πίνακας πληρωμών τού διδακτικού προσωπικού τού Αρσακείου Αστικού Σχολείου Τριπόλεως (Φωτογραφικό Αρχείο Φ.Ε.)

Το 1923 το κτήριο στο οποίο στεγαζόταν το Σχολείο επιτάχθηκε για τη στέγαση των προσφύγων. Τον Σεπτέμβριο τού 1924 παρουσιάστηκαν για να εγγραφούν στο Σχολείο μόνο 8 μαθήτριες. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάστηκε σε όλη την Ελλάδα, γιατί οι κοπέλες προτιμούσαν να φοιτήσουν σε γυμνάσια, ώστε να έχουν πρόσβαση σε ανώτερες σπουδές. Έτσι το Σχολείο καταργήθηκε. Το σχολικό υλικό που διέθετε παραδόθηκε στον Δήμο Τριπόλεως για να διανεμηθεί στα δημόσια σχολεία.


Παναγιώτα Αναστ. Ατσαβέ

Φιλόλογος - ιστορικός